AmsterdamWortels


De Som van de Boom en de werkwijze van Boomstudio zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er is geput uit verschillende bekende methodieken en filosofieën, waarvan er hier drie worden toegelicht. Daar bovenop zit bijna 25 jaar werkervaring en inhoudelijke bagage.Altijd vanuit de inhoud


Weten waar je het over hebt, dat helpt ontzettend. Hoe ingewikkeld is het om tot de kern van het probleem te komen met een consultant die niet precies weet hoe het werkt in de culturele sector met subsidies, fondsen, sponsoren en die weinig weet van kunst, erfgoed en geschiedenis? Als je praat over zaken als identiteit, communicatie, partners en bezoekers, moet je wel snappen, weten, en zelfs kunnen voelen wat die essentie is. Dan pas kom je tot een goed antwoord.”

Vera Carasso, juni 2020Design Thinking


Bij productontwikkeling wordt gebruik gemaakt van een creatief proces, dat zeker niet in rechte lijnen verloopt. Het is een proces van combineren, inspireren, omdraaien en structureren. En een proces van uitproberen, testen, bouwen en soms opnieuw beginnen. Dit iteratieve proces wordt in een vlot tempo (‘agile’) doorlopen. Deze ‘design thinking’ methodiek wordt al langere tijd gebruikt bij ‘product design’, maar tegenwoordig ook door innovatieve bedrijven en organisaties om processen en diensten te ontwikkelen. Het Amerikaanse bedrijf IDEO wordt wel gezien als de ‘uitvinder’ van ‘design thinking’.

Vera Carasso is opgeleid in deze methodiek (INSEAD) en heeft veel ervaring met deze inspirerende actieve manier van werken.Golden Circle


Simon Sinek (1973) is een Engels-Amerikaanse schrijver en spreker, die een zeer eenvoudig model heeft ontwikkeld voor succesvolle organisaties. Zijn WHY, HOW en WHAT zijn de basis van de Som van de Boom, al zijn er in ons model voor de culturele sector wat zaken aangepast en aangevuld. In deze video legt hij zelf uit hoe het werkt.Systeemtheorie


Het principe achter de Som van de Boom is gebaseerd op de systeemtheorie. Deze theorie is gericht op de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen en binnen systemen en gebaseerd op principes uit de natuurkunde en biologie. Het gaat ervan uit dat alles met alles samenhangt. Het idee is dat er in feite niets te zeggen valt over het geheel wanneer je alleen afzonderlijke delen bestudeert.

Inmiddels wordt deze systeemtheorie toegepast op allerlei vakwetenschappen, waaronder filosofie, organisatiekunde, psychotherapie, economie en sociologie.