Amsterdam

Maatwerk voor de cultuur


De wereld is vol met prachtige strategische modellen, maar die sluiten helaas slecht aan op de culturele sector. Zo wordt er gesproken over klanten in plaats van over bezoekers, de inkomsten bronnen en uitgaven zijn anders en de waardering van de resultaten ook. Natuurlijk is er op bepaalde losse onderdelen expertise te vinden in het veld, maar juist de overkoepelende blik lijkt te ontbreken. Daarvoor is kennis van de sector en begrip van de problematiek nodig.

De Som van de Boom is wél speciaal voor culturele instellingen ontwikkeld, vanuit de overtuiging dat als de onderdelen individueel en in samenhang met elkaar ‘kloppen’ er een grotere maatschappelijke impact gerealiseerd kan worden. Het model en de bijbehorende werkwijze ondersteunen de organisaties bij het vinden van antwoorden op hun strategische vragen én tot het komen van praktische oplossingen.Voor wie?


De methode is geschikt voor alle culturele instellingen die behoefte hebben aan strategische en praktische ondersteuning bij het realiseren van hun doelen. De eerste sessie is bedoeld voor directies en besturen, de vervolgsessies kunnen in overleg breder in de organisatie ingezet worden, aangevuld door eventuele externe stakeholders.
Hoe werkt het?


De methode is aantrekkelijk, toegankelijk en eenvoudig. Het benadert de instelling tegelijkertijd als geheel én in losse delen. Tijdens de eerste (gratis) sessie van 2 uur wordt uitgezoomd op de hele organisatie en vervolgens ingezoomd op de losse onderdelen (modules) in relatie tot elkaar. Op basis daarvan kan gekozen worden om in vervolgsessies de modules aan te pakken in samenhang en in specifieke volgorde. Tijdens de vervolg module sessies wordt in een iteratief proces gewerkt naar een antwoord.Hoe kan ik efficiënter omgaan met mijn beperkte marketing budget?Hoe krijgen we meer bezoekers?Wie zou ons financieel willen ondersteunen?

De Som van de Boom


De methode van de Boomstudio maakt gebruik van een model: de Som van de Boom. Dit speciaal voor de culturele sector ontwikkelde model gaat uit van het principe van het geheel als systeem, waarvan de losse onderdelen (de modules) een sterke samenhang en logische opbouw hebben.


De zes modules

De Som van de Boom bestaat uit zes modules die altijd met elkaar verbonden zijn, maar los van elkaar onderzocht kunnen worden.


  • IDENTITEIT (why)
  • ORGANISATIE (how)
  • FINANCIERING (how)
  • COMMUNICATIE (how)
  • PRODUCT (what)
  • BEZOEKERS (who)