Amsterdam

Voor wie?


De methode is geschikt voor alle organisaties (cultuur, overheid/non-profit en business) die behoefte hebben aan strategische en praktische ondersteuning bij het realiseren van hun doelen. De eerste sessie is bedoeld voor directies en bestuurders, de vervolgsessies kunnen in overleg breder in de organisatie ingezet worden, aangevuld door eventuele externe stakeholders.
Hoe werkt het?


De methode is aantrekkelijk, toegankelijk en eenvoudig. Het benadert de instelling tegelijkertijd als geheel én in losse delen. Tijdens de eerste sessie wordt uitgezoomd op de hele organisatie en vervolgens ingezoomd op de losse onderdelen (modules) in relatie tot elkaar. Tijdens de vervolg module sessies wordt in een iteratief proces toegewerkt naar een concreet en bruikbaar resultaat.

De Som van de Boom


De methode van de Boomstudio maakt gebruik van de Som van de Boom. Dit model gaat uit van het principe van het geheel als systeem, waarvan de losse onderdelen (de modules) een sterke samenhang en logische opbouw hebben.


De zes modules

De Som van de Boom bestaat uit zes modules die altijd met elkaar verbonden zijn, maar los van elkaar onderzocht kunnen worden.


  • KLANTEN / BEZOEKERS (who)
  • PRODUCT (what)
  • ORGANISATIE (how)
  • FINANCIERING (how)
  • COMMUNICATIE (how)
  • IDENTITEIT (why)